Công ty cổ phần đầu tư và thiết kế kiến trúc xây dựng Thăng Long (thang long construction architechture design and investment joint stock company) là doanh nghiệp cổ phần được thành lập thông qua  Đại hội đồng cổ đông sáng lập ngày 01/4/2006 được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101917949 đăng ký lần đầu ngày 12/4/2006 và chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 06/11/2012. Với chức năng Tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, tư vấn đầu thầu, tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - TDT công trình, tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng .... và một số công việc tư vấn khác.